Blue Flower

 

      Osman Yüksel SERDENGEÇTİ’nin Serdengeçti dergisinde yayınladığı makalelerin yayınlandığı eseridir.

      Kitap 256 sayfadan oluşmuştur ve yazılar 12 başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklardan bazıları şunlardır: Mabetsiz Şehir,Bizim Milliyetçiliğimiz, Kültür emperyalizmi,Konya ve İnkılaplar,Mareşal Fevzi Çakmak’ın Ölümü Dolayısıyla, At Yarışları.

      Kitabın başında Osman Yüksel’in kısa bir biyografisi ve içindekiler bölümü vardır. Bunlardan sonra birinci baskının önsözü ve ikinci baskıya geçerken yazıları vardır.

      SERDENGEÇTİ’nin Bütün Eserlerinin 1. kitabıdır ve Türk Edebiyat Vakfı tarafından yayımlanmıştır. Kitaptan bazı bölümleri Seçmeler bölümünde bulabilirsiniz